Porada laktacyjna

Przebieg Porady Laktacyjnej zawiera określone elementy, które muszą się w jej przebiegu znaleźć. Oczywiście ich kolejność nie zawsze jest taka sama. Zależy to od aktualnej sytuacji: głód/sen dziecka, obecność innych dzieci podczas wizyty, itp.

Na co się przygotować:

Doradca Laktacyjny przeprowadzi szczegółowy wywiad na temat: przebiegu ciąży, porodu, stanu zdrowotnego matki i dziecka, pobytu w szpitalu po porodzie (z uwzględnieniem karmienia dziecka), przebiegu karmienia po wypisie ze szpitala, sposobie karmienia (ewentualnego dokarmiania), zaistniałych problemów będących powodem zgłoszenia się, itp.

Ponadto w zakres wizyty wchodzi również badanie piersi, z oceną: budowy, ewentualnych zmian wyczuwalnych palpacyjnie, zmian skórnych, oceny brodawek sutkowych przed i po karmieniu.

Doradca laktacyjny zważy i obejrzy również dziecko: Stan nawodnienia, skóra, odruchy, zachowanie/kontakt z otoczeniem, jama ustna (często ocena sposobu ssania).

W trakcie wizyty Doradca musi zobaczyć AKT KARMIENIA. Oznacza to, iż sam wywiad i badanie nie dają pełnego obrazu sytuacji i nie wystarczą do rzetelnej oceny i wdrożenia odpowiedniego postępowania. Dlatego tak ważne jest, aby na ustaloną godzinę karmienia, dziecko było chętne do jedzenia. (Czyli nie nakarmione przed samą wizytą).

Na podstawie wyżej wymienionych informacji i obserwacji Doradca wyciąga wnioski i razem z Pacjentką ustalają dogodne postępowanie. Zalecenia są z reguły w formie pisemnej.

Czasem wymagane będą wizyty kontrolne. (Patrz CENNIK)

Wieczorem, przed dniem umówionej wizyty, wysyłam SMS z jej potwierdzeniem. Trzeba na niego odpisać tylko w sytuacji REZYGNACJI.