Porady laktacyjne

1 wizyta do 20 km od Kielc – 100zł

kolejna wizyta do 20km od Kielc – 65 zł

poza w/w odległość 1zł za km dojazdu, liczone w obie strony