Pakiet Premium

Cena pakietu 500 zł (dojazd na wizyty do 20 km od Kielc), obejmuje:

– wizytę w ciąży, pomoc w kompletowaniu wyprawki noworodka oraz edukacja na temat laktacji i pielęgnacji (spotkanie około 3-4h)

–  wizytę w ciągu 2 dni od wyjścia ze szpitala – pokaz kąpieli, pielęgnacji, pierwszej pomocy oraz ważenie dziecka

+ porada laktacyjna na pierwszej wizycie (czas około 2-3h)

– wizyta kontrolna w ciągu 2-3 dni od poprzedniej

–  wizyta w ciągu tygodnia od drugiej wizyty

– 3 wizyta kontrolna

ciągły kontakt mailowy i telefoniczny przez okres 2 tygodni obowiązywania pakietu